ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 23 มกราคม 2561 12:29
ชื่อย่อหุ้น: AMATAV สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 9.15 ปริมาณซื้อขาย: 111,000
เปลี่ยนแปลง: -0.05 % เปลี่ยนแปลง: -0.54
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.15 - 9.20 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 6.75 - 9.80
Chart Type