ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2560 16:38
ชื่อย่อหุ้น: AMATAV สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 8.10 ปริมาณซื้อขาย: 587,500
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 8.00 - 8.15 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 6.40 - 8.80
Chart Type