ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 17 สิงหาคม 2560 16:40
ชื่อย่อหุ้น: AMATAV สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 7.40 ปริมาณซื้อขาย: 45,100
เปลี่ยนแปลง: -0.05 % เปลี่ยนแปลง: -0.67
ช่วงราคาระหว่างวัน: 7.40 - 7.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 6.40 - 8.80
Chart Type