ข่าว

AMATAV เร่งขยายการลงทุนนิคมฯ ในเวียดนาม หลังเข้าเทรดในตลาดฯ 16 ธ.ค. ผุดเมืองอุตสาหกรรมระดับพรีเมี่ยมรับเม็ดเงินการลงทุนพุ่ง

ย้อนกลับ16 ธันวาคม 2558

บมจ.อมตะ วีเอ็น หรือ AMATAV เดินหน้าเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ เป็นวันแรก 16 ธ.ค.นี้ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับที่ดี ด้านผู้บริหารมองแนวโน้มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามเติบโตต่อเนื่อง เร่งขยายธุรกิจรองรับการเติบโต

นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)หรือ AMATAV เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเข้าเทรดวันแรกในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยใช้ชื่อย่อว่า AMATAV ในการซื้อขายในกระดานหลักทรัพย์ฯ โดยมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน หลังเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 166.37ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50บาท คิดเป็นร้อยละ 17.79 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท โดยเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน ประมาณ 70.00 ล้านหุ้นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ 41.69 ล้านหุ้นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 12.00 ล้านหุ้นและผู้ถือหุ้นของอมตะ ประมาณ 42.68 ล้านหุ้นมีมูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,247,775,000 บาทโดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ขยายโครงการและใช้ในการหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประมาณ 947 ล้านบาท และ 300 ล้านบาทตามลำดับ

สำหรับ บมจ.อมตะ วีเอ็น เป็น Holding Companyที่ดำเนินการภายใต้บริษัทย่อยฯโดยถือหุ้น89.99% ในอมตะ เวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องชั้นนำในประเทศเวียดนาม โดยมีความเชี่ยวชาญการพัฒนาที่ดินในเวียดนามกว่า 20 ปี จึงได้รับความเชื่อถือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสินค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่เชิงพาณิชย์ โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า สำนักงานให้เช่า และการให้บริการสาธารณูปโภคแก่ผู้ซื้อที่ดินและผู้เช่าโรงงานสำเร็จรูป โดยนิคมอุตสาหกรรม AmataCity (Bien Hoa)ที่ดำเนินการภายใต้บริษัทฯ นั้น มีพื้นที่รวมประมาณ 4,375 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตใจกลางเศรษฐกิจการค้าของภาคใต้ใกล้ศูนย์กลางจุดยุทธศาสตร์การขนส่งทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศและอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของเวียดนามเพียง 30 กิโลเมตร จึงทำให้นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความโดดเด่นและได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ามาตั้งฐานการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปขยายธุรกิจพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมระดับพรีเมี่ยมในประเทศเวียดนาม ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ โดยเฉพาะแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะ แห่งที่ 2 ในเมืองลองถั่น จังหวัดดองไน ในเวียดนาม ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณกว่า8,031ไร่เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคและพื้นที่พาณิชย์กรรม ที่พักอาศัย ซึ่งจะเริ่มพัฒนาในปี 2559 คาดว่าจะสามารถขายและรับรู้รายได้ภายในปี 2560 โดยในส่วนของการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลเวียดนามในไตรมาส 2 ปี 2559 โดยจะเริ่มพัฒนาและขายพื้นที่ได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งอมตะวีเอ็นจะเป็นผู้บริหารโครงการและลงทุนด้านสาธารณูปโภค อาทิ ระบบประปา ไฟฟ้า ถนน เป็นต้น

“เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาที่ดินในเวียดนามมากว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศเวียดนามเป็นจำนวนมาก ให้ความสนใจเข้ามาซื้อที่ดินและเช่าโรงงานสำเร็จรูปเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าป้อนความต้องการของตลาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการที่อยู่ในทำเลที่ดีรวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” นางสมหะทัย กล่าว

ด้านนางสาววรดา ตั้งสืบกุล รองผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ 1 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่า ด้วยความเชี่ยวชาญตลอด 20 ปีในอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในระดับพรีเมี่ยมของ AMATAV จะเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนตลอดจนเศรษฐกิจของเวียดนามที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง จะผลักดันให้นิคมอุตสาหกรรมมีการเติบโตตามเศรษฐกิจของเวียดนามไปด้วย มั่นใจว่าAMATAVเป็นหุ้นที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอและจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกล่าวว่า จากเสนอขายหุ้นในช่วงที่ผ่านมา ถือว่า AMATAV ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ซึ่งมีความเชื่อมั่นในการเติบโตของบริษัทฯ และจากจุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ทั้งทำเลที่ตั้ง ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนได้ จะทำให้ AMATAV เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และเป็นหุ้นที่มีการเติบโตที่ดีพร้อมกับเป็นหุ้นปันผลที่มีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุน