ข่าว

อมตะ วีเอ็นเตรียมสร้างอาณาจักรใหม่ในเวียดนาม

ย้อนกลับ25 พฤศจิกายน 2558

นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อมตะ วีเอ็น เตรียม จัดพิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) และประกาศราคาขาย IPO พร้อมวันจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อระดมทุนมาขยายการดำเนินธุรกิจการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมระดับพรีเมียม ภายใต้ชื่อ "อมตะ ซิตี้ ลองถั่น" ในประเทศเวียดนาม ในวันที่ 27 พ.ย. 2558 เวลา 13.30 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET)