ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-792-0000 Ext. 224
โทรสาร : 02-318-1096
E-mail Address: yanisa@amata.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

 
 
 

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้