ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือชื่อกรรมการล่วงหน้า


เอกสารดาวน์โหลด

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอมตะ เวียดนาม โดยดาวน์โหลดข้อมูล ดังกล่าวด้านล่างนี้

The Executive Talk Interview

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  02-792-0028
  02-318-1096

ที่อยู่ : 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร